Site Header Bar

Header Bar

Site Navigation

Charcoal Boxes

watchshop klockor smycken
watchshop klockor smycken

Breadcrumbs

Content

Sekretesspolicy


Sekretesspolicy1. ALLMÄNT


1.1 Watch Shop är en handelsavdelning inom Watches of Switzerland Company Limited registrerad i England och Wales under företagsnummer 00146087, med säte på adress Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester, LE3 1TT. Referenser till ”vi” ”oss” ”vår” är en referens till denna enhet. I samband med dataskyddslagstiftning är vi personuppgiftsansvariga.

1.2 Vi är fast beslutna att skydda och respektera ditt privatliv. Denna policy (tillsammans med våra villkor för användning av webbplatsen [ ] och alla andra dokument som refereras till i den) anger förutsättningarna under vilka personlig information vi samlar in om dig, eller som du tillhandahåller oss, behandlas av oss. Läs följande noggrant för att förstå våra synpunkter och rutiner rörande din personliga information och hur vi behandlar den.


2. INFORMATION VI KAN SAMLA IN OM DIG


2.1 Vi kan samla in och behandla följande uppgifter om dig:

2.1.1 Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulären på vår webbplats (”webbplats”). Detta innefattar information som tillhandahålls då du registrerar dig för att använda vår webbplats., prenumererar på vår tjänst (dvs. information som tillhandahålls i kassan när du köper varor) eller beställer ytterligare tjänster. Vi kan också be om information när du rapporterar ett problem på vår webbplats,

2.1.2 om du kontaktar oss, kan vi registrera den korrespondensen,

2.1.3 vi kan också be dig genomföra undersökningar som vi använder i forskningssyfte, även om du inte måste svara på dem, och

2.1.4 information om dina besök på vår webbplats inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar och andra kommunikationsdata, om detta krävs för våra egna faktureringssyften eller annat syfte, och de resurser som du får åtkomst till (se avsnitt 4 om cookies nedan).


3. IP-ADRESSER


Vi kan samla in information om din enhet, inklusive där det är tillgängligt din internetprotokolladress, i bedrägeriskyddssyfte. Vi kan också samla in information om din enhets operativsystem och typ av webbläsare, för systemadministration och för att rapportera aggregerad information till våra annonsörer. Detta är statistiska data om våra användares beteenden och mönster på webben, och identifierar inte dig som person.


4. COOKIES


Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare av webbplatsen. Detta hjälper oss att erbjuda dig en bra upplevelse när du använder vår webbplats och gör det också möjligt för oss att förbättra vår webbplats. Utförlig information om de cookies vi använder och i vilka syften vi använder dem finns i vår cookiepolicy [ ].


5. VAR VI LAGRAR DIN PERSONLIGA INFORMATION


5.1 All information du tillhandahåller lagras på våra säkra servrar. I de fall vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som gör det möjligt för dig att få åtkomst till vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att bevara detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon.

5.2 Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för data som överförs till vår webbplats utan all överföring sker på egen risk.

5.3 När vi har mottagit din information kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.


6. HUR INFORMATIONEN ANVÄNDS


6.1 Vi kan använda information vi har om dig på följande sätt:

6.1.1 för att tillhandahålla information till dig eller tjänster som du beställt av oss,

6.1.2 för att utföra våra skyldigheter som härrör från eventuella kontrakt eller avtal som ingåtts mellan dig och oss,

6.1.3 för att göra det möjligt för dig att delta i vår tjänsts interaktiva funktioner, när du väljer att göra det,

6.1.4 för att säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din enhet,

6.1.5 för att hjälpa dig genomföra ett köp,

6.1.6 för att förbättra vår webbplats och service,

6.1.7 för att underrätta dig om ändringar av våra varor eller tjänster,

6.1.8 för att utföra bedrägerikontroller, och

6.1.9 för att lägga ut produktrecensioner på vår webbplats och marknadsföringsmaterial (där vi först måste inhämta ditt godkännande där så är nödvändigt).


7. MARKNADSFÖRING


7.1 Utöver de användningsområden som beskrivs i avsnitt 6 ovan, kan vi använda dina uppgifter eller anlita en tredjepartsorganisation för att agera för vår räkning, för att informera dig om våra varor och tjänster som vi tror kan intressera dig. Vi kommer endast att kontakta dig via e-post om varor och tjänster liknande sådana som du tidigare gjort förfrågningar om eller beställt.

7.2 Vi kommer endast att dela dina uppgifter med tredje part (inklusive våra koncernföretag) för deras marknadsföringssyften och med ditt samtycke.

7.3 Om du inte vill att vi använder dina uppgifter på detta sätt, eller vidarebefordrar dina uppgifter till tredje part för marknadsföringssyften, markera relevant ruta i formuläret på vilket vi samlar in dina uppgifter eller kontakta oss på helpdesk@watchshop.com. Du kan avanmäla dig från våra marknadsföringsmejl genom att klicka på avanmälningsknappen som finns i varje e-postmeddelande. Du kan när som helst avanmäla dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i varje nyhetsbrev som skickas.


8. AVSLÖJANDE AV DIN INFORMATION


8.1 Vi kan komma att lämna ut din personliga information till tredje part inklusive:

8.1.1 postföretag för att hjälpa till med leverans av varor du har beställt,

8.1.2 företag som tillhandahåller tjänster för kundfeedback,

8.1.3 koncernföretag för marknadsföringsändamål enligt beskrivning i avsnitt 7 ovan,

8.1.4 företag för att hjälpa till med genomförandet av ett köp av varor från oss,

8.1.5 om vi säljer vår verksamhet och/eller våra tillgångar, då vi kan lämna ut din personliga information till den presumtiva köparen av vår verksamhet eller våra tillgångar, och

8.1.6 om vi har skyldighet att avslöja eller dela din personliga information för att efterleva en juridisk skyldighet, eller för att genomdriva eller tillämpa våra

villkor för användning av webbplatsen [ ] och andra avtal, eller för att skydda våra rättigheter, vår egendom eller våra kunders eller andras säkerhet. Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer för att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisk.


9. KVARHÅLLANDE AV DIN INFORMATION


Av skatteskäl behåller vi information som t.ex. fakturor, kvitton och register (som kan inkludera personlig information) i minst 6 år varefter de kommer att förstöras. Din information som vi använder för marknadsföringsändamål kommer att vara kvar hos oss tills du meddelar oss att du inte längre önskar motta denna information.


10. WEBBPLATSLÄNKAR


Vår webbplats kan emellanåt innehålla länkar till och från våra partnernätverks, annonsörers och närstående bolags webbplatser. Observera att om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, kommer sådana webbplatser att tillämpa andra villkor för insamlingen av din personliga information och dess sekretess och vi har inget ansvar eller ansvarsskyldighet för dessa policyer. Kontrollera villkoren innan du skickar personlig information till dessa webbplatser.


11. ÅTKOMST TILL INFORMATION OCH UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DIN INFORMATION


11.1 Dataskyddslagstiftning ger dig rätt att få åtkomst till information vi har om dig. Om du skulle vilja ha en kopia av någon del av eller all din personliga information, skicka ett e-postmeddelande till helpdesk@watchshop.com. En begäran om åtkomst kan debiteras en skälig avgift för att täcka våra kostnader för att tillhandahålla uppgifter om informationen vi har om dig.

11.2 Vi vill säkerställa att din personliga information är korrekt och uppdaterad. Om någon information som du har tillhandahållit oss ändras, till exempel om du ändrar din e-postadress eller ditt namn, meddela oss de korrekta uppgifterna genom att skicka ett e-postmeddelande till helpdesk@watchshop.com eller ett brev till Customer Services Manager c/o SDK, PO Box 8174, Reading, Berkshire, RG6 9PE, Storbritannien. Du kan be oss korrigera information du anser är felaktig eller be om att din information raderas eller endast används för vissa syften.


12. ÄNDRINGAR AV VÅR SEKRETESSPOLICY


Eventuella ändringar vi kan göra av vår sekretesspolicy i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och, där så är lämpligt, meddelas dig via e-post.


13. KONTAKT


Frågor, kommentarer och förfrågningar avseende denna sekretesspolicy ska ställas till helpdesk@watchshop.com eller Customer Services Manager c/o SDK, PO Box 8174, Reading, Berkshire, RG6 9PE, Storbritannien.

Pre-Footer

Registrera för uppdateringar och särskilda erbjudanden